Print

 

Woningaanbod krimpt.
 
In het derde kwartaal van 2018 zijn er circa 12% minder woningen verkocht. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal transacties voor de gehele markt kwam het afgelopen jaar uit op 216.000. 
 
De transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot een recordniveau van 292.000 euro. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 10,3%. Woningen werden in het derde kwartaal 2018 gemiddeld binnen 40 dagen verkocht. Dat is 15 dagen minder dan een jaar geleden. Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest.
 
Daarnaast wisselde ruim een derde van de woningen het voorbije kwartaal boven de vraagprijs van de eigenaar. De vraagprijs ligt bijna 11% boven het niveau van een jaar geleden.
Het woningaanbod is in een jaar tijd met ruim 30% gedaald. Halverwege het derde kwartaal 2018 stonden er 63.500 bestaande woningen te koop.
 
 
Prijzen blijven stijgen, verdere daling aantal verkopen.
 
De daling in het aantal verkochte bestaande koopwoningen, zet zich in het eerste kwartaal van 2018 onverminderd door. Er zijn in het eerste kwartaal van 2018 ca. 4 % minder woningen van eigenaar veranderd vergeleken met een jaar geleden. Het totale aantal verkopen bedraagt 48.000 Dat is 2.000 minder dan een jaar eerder.
 
Met het krimpende woningaanbod komt ook aan de prijsstijgingen geen einde. De transactieprijs is gestegen tot 273.000 euro voor de gemiddeld verkochte woning, en daarmee 9,7% hoger dan een jaar eerder. Het tekort aan beschikbare appartementen vertaalt zich in een stevige prijsstijging van bijna 16%. Bij alle andere woningtypen is de prijsontwikkeling minder sterk dan het landelijke gemiddelde. 
 
In een jaar tijd daalde de verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning van 75 dagen naar 56 dagen in het 1ste kwartaal van 2018. Deze daling doet zich bij alle woningtypen voor. Verkochte vrijstaande woningen hebben ruim 4 maanden nodig gehad om een koop af te ronden, appartementen slechts ruim een maand. Van alle verkopen in het afgelopen kwartaal is 70% verkocht binnen 90 dagen. Het aantal huizen dat een jaar of langer te koop staat, loopt snel terug, waarbij overigens nog steeds grote regionale verschillen zijn.
 
 
 
Verkopen gedaald in vierde kwartaal 2017, prijzen fors gestegen.
 
Het vierde kwartaal van 2017 liet voor het eerst in jaren weer een daling in het aantal verkochte woningen zien. In vergelijking met een jaar eerder daalde het niveau met bijna 6%. Het zijn vooral de appartementen (-13,5%) die minder verkocht worden. Van de andere woningtypen zijn er 2 à 3% minder verkocht. 
 
In de bestaande koopwoningmarkt zijn er naar schatting zo’n 61.000 woningen verkocht in het vierde kwartaal 2017. Over het totale jaar gaat het om 234.000 verkochte bestaande koopwoningen.
 
De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het vierde kwartaal 2017 uitgekomen op een recordniveau van 269.000 euro. Dat is ruim 9% meer dan een jaar eerder. Vooral de prijs van de verkochte appartementen ging omhoog, met meer dan 13%.
 
In een jaar tijd daalde de verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning van 76 dagen naar 52 dagen. Deze daling is zichtbaar bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen werden gemiddeld na zo’n vier maanden verkocht, appartementen en tussenwoningen na ruim een maand.
 
Het nijpende tekort aan woningaanbod doet zich in steeds meer regio’s in Nederland gelden. In het vierde kwartaal van 2017 is het totaalaantal woningen dat in Nederland wordt aangeboden verder gedaald. Deze daling is wel iets minder groot dan in de afgelopen kwartalen. Er stonden halverwege het vierde kwartaal 2017 ruim 84.000 woningen te koop.
 
 
 
Gemiddelde woningprijs stijgt in derde kwartaal 2017 naar 264.000 euro. 
 
In  het derde kwartaal van 2017 vonden er bijna 59.000 woningtransacties plaats op de markt voor bestaande koopwoningen. De eengezinswoningen noteerden plussen van 2% tot 9%. Appartementen daarentegen noteerden een daling van 9,4%. In de afgelopen vier kwartalen tezamen omvatte de totale markt circa 230.000 verkochte bestaande koopwoningen.
 
Opnieuw heeft de transactieprijs van verkochte bestaande koopwoningen een nieuw record bereikt. Voor een woning in het derde kwartaal 2017 is gemiddeld 264.000 euro betaald. Dat is 9,7% meer dan een jaar geleden. De prijs van een gemiddeld verkocht appartement is met 14% gestegen in een jaar tijd. 
 
De prijs van verkochte tussenwoningen in het afgelopen kwartaal lag bijna 8% hoger. Een steeds groter deel van de Randstad kent een stijging van de transactieprijzen die boven de 15% uitkomt: Leiden (18,8%), Den Haag eo (18,0%), Almere (17,5%), Amsterdam (17,1%), Haarlemmermeer (16,7%) en het Gooi (15,5%).
 
Halverwege het derde kwartaal van 2017 stonden er nog 86.500 woningen te koop, dat is ruim 37% minder dan een jaar eerder. Het te koop staande aanbod van appartementen is in een jaar tijd gehalveerd. Dat zien we ook terug in een daling van het aanbod in sterk stedelijke regio’s met veel appartementen in de voorraad, zoals Delft (-53%), Den Haag (-50%) en Rotterdam (-48%).
De looptijd van de gemiddelde woning in het aanbod is in het derde kwartaal 2017 uitgekomen op 251 dagen (ofwel ruim 8 maanden). Van alle woningtypen in het te koop staande aanbod, staat de tussenwoning gemiddeld het kortst te koop met 153 dagen (5 maanden). De verkoopborden van woningen in de regio Amsterdam stonden er halverwege het derde kwartaal pas 2 maanden gemiddeld en in de regio Zaanstreek 2,5 maanden. Om en nabij de 24.000 woningen (37%) in het te koop staande aanbod staat een jaar of langer te koop. 
 
 
 
Voor het eerst in 13 jaar minder dan 100.000 bestaande woningen te koop
 
In het tweede kwartaal 2017 wisselden ruim 56.900 bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee is na 15 kwartalen een einde gekomen aan de stijging van het aantal transacties. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is in het tweede kwartaal 2017 toegenomen tot 258.000 euro. 
 
De prijsontwikkeling vergeleken met een jaar eerder is +9,0%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt ruim 25% hoger dan op het dieptepunt en 2% hoger dan in 2008. Vooral appartementen worden duurder verkocht. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 63 dagen, 25 dagen minder dan een jaar geleden.
 
Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af. Halverwege het tweede kwartaal 2017 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij bijna 97.000 woningen in aanbod. Dat is 35% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van bijna 8%. 
 
De looptijd van het in aanbod staande koopwoningen is in een jaar tijd met ruim 22% gedaald tot 256 dagen. 38% van de woningen staat een jaar of langer te koop, 17% zelfs drie jaar of langer. Een potentiële koper kon in het tweede kwartaal uit zo’n 5 woningen kiezen. De verkoopkans van woningen die te koop komen, neemt verder toe. 65% van de nieuw in aanbod gekomen woningen is binnen 90 dagen verkocht.
 
 
 
In eerste kwartaal ruim 50.000 woningen verkocht
 
In het eerste kwartaal van 2017 werden ruim 10% meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. In het totaal werden er circa 50.200 woningen verkocht. In de voorliggende kwartalen bedroeg de stijging 15 tot 20%. Het aantal verkopen stijgt dus nog steeds, maar de groei vlakt wel wat af. Dit komt door een daling van het aantal verkochte woningen in de meest 'oververhitte' woningmarkten, die van de grote steden. 
 
Het herstel van de woningmarkt maakte een driedeling zichtbaar. In de erfgoed-/universiteitssteden is inmiddels sprake van een sterk overspannen markt. Ook in de overige randstad en de stedelijke gebieden van ons land begint de markt oververhit te raken. Maar aan de  randen van Nederland is het herstel nog ver te zoeken.
 
Appartementen zijn met 28,7% van de totale markt nog steeds het meest verkochte woningtype. Ten opzichte van een jaar geleden (32,4%) werden er verhoudingsgewijs minder appartementen verkocht. Dat wordt veroorzaakt door een tekort in het aanbod, vooral in de grote steden. Er werden 26% meer vrijstaande woningen verkocht. Het aandeel verkochte vrijstaande woningen op het totaal heeft in de afgelopen 20 jaar niet zo hoog gelegen.
 
Ten opzichte van vorig kwartaal bleef het prijsniveau gelijk, ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar lagen de verkoopprijzen gemiddeld 8,8% hoger. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg € 248.000,=. Het prijsniveau stijgt het hardst in stedelijke woningmarkten. Er zijn echter ook woningmarkten waar de prijzen nog nauwelijks stijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woningmarktgebieden in Oost-Friesland en Zuidwest Drenthe. 
 
De verkooptijd van verkochte woningen nam enorm af. De gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen lag in het eerste kwartaal van 2017 op 77 dagen. Dat is 31 dagen minder dan een jaar geleden.
 
 
4e kwartaal voortzetting van een prima woningmarkt in 2016
 
Na een uitstekend vierde kwartaal sluit de woningmarkt een prima 2016 af. Het afgelopen kwartaal wisselden bijna 60.000 bestaande koopwoningen van eigenaar. Dat is 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 214.000 transacties.
De algemene verwachting voor 2017 is dat we ruim 5% groei zullen zien. 
 
Er worden te weinig woningen te koop aangeboden om aan de vraag te voldoen. Daardoor stijgen de woningprijzen relatief hard. En dat maakt het voor starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met de geldende strikte financieringsregels.”
De gemiddelde verkoopprijs van woningen is in het vierde kwartaal 2016 toegenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder bedraagt de stijging 3,0%, de prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder is +8,9%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt bijna 20% hoger dan op het dieptepunt in 2013. 
 

 

De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 78 dagen, 23 dagen minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af.

 

 

In 3e kwartaal opnieuw meer dan 50.000 woningen verkocht

 
Het aantal transacties blijft toenemen en de prijzen op de woningmarkt blijven doorstijgen. In het afgelopen 3e kwartaal van 2016 wisselden naar schatting 53.500 woningen van eigenaar. De laatste vier kwartalen zijn dat er in totaal 206.500. Ook de gemiddelde woningprijs is in het 3de kwartaal toegenomen met 1,3% t.o.v. een kwartaal eerder en 7,4% vergeleken met een jaar eerder. 
 
Kortom de stijgende lijn zet zich door. Wel zijn er grote verschillen per regio. Steden met veel krapte  zoals Amsterdam (22% prijsstijging) en een aantal centra van studentensteden raken oververhit. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 80 dagen, 17 dagen minder dan een jaar geleden. 
 
Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, neemt steeds sneller af. De verkopers spinnen garen bij het krimpende aanbod en kopers hebben steeds minder keuze. Een potentiële koper kon in het 3de kwartaal 2016 gemiddeld kiezen uit ruim 7 woningen. De verkoopkans van woningen, die te koop komen, neemt verder toe. 
 
 
 
Woningmarkt noteert uitstekend 2e kwartaal 2016
 
De woningmarkt in Nederland heeft wederom een uitstekend (2e) kwartaal laten zien. Het vertrouwen is volledig terug, wel zijn de verschillen groot per regio.
 
Het landelijk aantal verkooptransacties t.o.v. het voorgaande kwartaal is gestegen met 21,9%. In de totale markt zijn er in het afgelopen kwartaal 55.000 woningen verkocht, dit is 15% meer dan vorig jaar.
 
De gemiddelde koopprijs afgelopen kwartaal is € 234.000,=, een prijsstijging van 2,7% t.o.v. het voorgaande kwartaal en een prijsstijging van 5,5% t.o.v. een jaar geleden.
 
Sinds het dieptepunt van de woningmarkt in 2013 zijn de prijzen gemiddeld weer met 14% gestegen in Nederland. Echter liggen de prijzen nog wel bijna 7% onder het niveau bij de start van de crisis eind 2008. De gemiddelde verkooptijd in Nederland bedraagt 90 dagen.
 
In Nederland staan er thans 145.000 woningen totaal te koop, dit is 4,9% minder aanbod t.o.v. het 1e kwartaal 2016 en 21% minder aanbod t.o.v. het 2e kwartaal 2015. De regionale verschillen zijn in Nederland zeer groot.
 
 
 
2015 uitstekend jaar voor woningmarkt
 
Het aantal hypotheekregistraties bij het Kadaster (71.800) en het aantal transacties van koophuizen (52.400) in het vierde kwartaal van 2015 overtreffen de verwachtingen. Tevens is het vertrouwen in de woningmarkt onder de woonconsumenten sinds de start van de meting in 2004 niet eerder zo groot geweest als in dit 4e kwartaal. Dit maakt dat de woningmarkt in 2015 haar beste jaar sinds 2008 heeft doorgemaakt. Een en ander blijkt uit de 12e Monitor Woningmarkt over het 4e kwartaal 2015 die is gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB.
 
Vanaf 2004 is het vertrouwen onder de woonconsumenten nog nooit zo hoog geweest. De marktindicator laat in het vierde kwartaal van 2015 een waarde van 112 zien wat een record is (neutrale waarde = 100). Het herstel van de woningmarkt de afgelopen jaren laat het vertrouwen groeien, wat ook een goede basis is voor een toenemende dynamiek op de markt.
 
Het Kadaster registreerde in het jaar 2015 178.300 woningtransacties en 253.200 hypotheekinschrijvingen. Dit is een toename van respectievelijk 16 procent en 14 procent ten opzichte van de jaartotalen in 2014. Het aantal transacties (ruim 52.400) in het 4e kwartaal van 2015 benadert al weer het niveau van het 4e kwartaal in 2007, vóór de crisis op de koopwoningmarkt.

(bron 12e monitor woningmarkt )

 

Woningmarkt groeit verder

De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet door. Na een sterke eerste helft van 2015 zal de markt in de rest van 2015 en 2016 verder aantrekken. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun onlangs verschenen kwartaalbericht over de woningmarkt. Dit jaar wisselen naar verwachting 170.000 tot 185.000 woningen van eigenaar. In 2016 zal dit aantal volgens Rabobank stabiliseren rond 170.000 tot 190.000 verkochte woningen. De prijzen stijgen dit jaar waarschijnlijk met 2 tot 3,5 procent ten opzichte van 2014. Voor volgend jaar bedraagt de gemiddelde prijsstijging naar verwachting 2,5 tot 4,5 procent. ''De aantrekkende economische groei is belangrijk voor de woningmarkt'', zegt econoom Pieter van Dalen van de Rabobank. ''De groeiende werkgelegenheid zorgt voor een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen. Samen met de lage hypotheekrente en het hoge consumentenvertrouwen biedt dat perspectief voor verdere groei.''

(bron kwartaalbericht Rabobank 8 augustus )

 

 

Herstel woningmarkt nog beter dan verwacht

De woningmarkt herstelt zich nog beter dan verwacht. In het vierde kwartaal van 2014 werden ruim 30 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijs van een gemiddeld verkochte woning in Nederland ligt nu op 215.000 euro. Dat is 3,5% hoger dan vorig jaar en 5% hoger dan op het dieptepunt van de crisis. De crisiskwartalen van lage aantallen en dalende woningprijzen liggen daarmee definitief achter ons. De verwachtingen voor 2015 zijn positief ondanks diverse beperkende financieringsmaatregelen sinds 1 januari. De verwachting is een toename van het aantal transacties van 5 tot 10% en een prijsstijging van ongeveer 2,5 tot 3 %.

(bron De Telegraaf van 15 januari )

 

 

Huizenprijzen in derde kwartaal met 3,9 procent gestegen

Dat blijkt uit recente cijfers. Het aantal verkochte woningen is nagenoeg gelijk aan het tweede kwartaal. Het aantal woningverkopen voor de gehele Nederlandse markt ligt naar schatting op 39.000. Het aantal transacties ligt 28,9 procent hoger in vergelijking met een jaar eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt op 214.000 euro. Een appartement werd in het derde kwartaal voor gemiddeld 168.000 euro verkocht. Een vrijstaande woning wisselde voor gemiddeld 337.000 euro van eigenaar.

De prijzen van hoekwoningen en appartementen zijn in een jaar tijd het meest gestegen, met respectievelijk 5,1 en 5,8 procent. De transactieprijs van een tussenwoning ligt 2,5 procent hoger en de prijs van een vrijstaande woning is met 2,2 procent het minst gestegen. Huizenprijs stijgt 3,5 procent in tweede kwartaal 2014 De opleving van de huizenmarkt heeft zich doorgezet in het tweede kwartaal van dit jaar. Er is sprake van een gemiddelde prijsstijging van 3,5 procent, vergeleken met een jaar eerder.

 

 

Het herstel van de Nederlandse woningmarkt houdt aan

In het eerste kwartaal was al een plus van ruim 1 procent gerealiseerd. De gemiddelde huizenprijs lag in het tweede kwartaal van dit jaar op 215 duizend euro. Dat is 1,7 procent hoger dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Appartementen werden in het afgelopen kwartaal het best verkocht en hadden een aandeel van 30,4 procent in de woningverkopen. Op de tweede plaats kwamen tussenwoningen (27,8 procent), gevolgde door hoekwoningen (14,1 procent). De stijging van de gemiddelde prijs waarvoor een woning wordt verkocht zal naar verwachting ,,normaliseren”. De NVM gaat er vanuit dat de huizenprijzen in heel 2014 zo’n 3,5 tot 5 procent toenemen. Volgend jaar zal dat ongeveer 3 procent zijn.

(Bron: ANP )

 

 

Maas en Merwe Makelaardij Nijverheidstraat 43 - 4261TK - Wijk en Aalburg
Tel 0416 - 697172 - Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.